nye udgivelser
Nyt supplerende materiale udover det sædvanlige!
 
Grammatik-krydsord - grammatik-vitaminer til 7.-9. klasse

Grammatikopgaverne giver mulighed for fortløbende vedligeholdelse og opdatering af elevernes grammatiske færdigheder i 7.-9. klasse. Gør eleverne fortrolige med de gængse grammatiske termer og begreber, og de opnår sikkerhed i at arbejde med fx ordklasser, bøjningsformer og grundlæggende syntaktiske betragtninger og bliver kort sagt fortrolig med den grammatiske terminologi. Med andre ord: En ny, anderledes og sjov måde at repetere grammatikken på.

Indhold:
Spiralhæfte ca. 75 sider: Opgavesider, kort og overskueligt grammatikleksikon (kan give eleverne et ekstra skub, når der arbejdes på egen hånd), alfabetisk liste over grammatiske betegnelser med dansk-latin og latin-dansk oversigt, elev- og klasseoversigtsark til lærerens noter samt rettevejledning med løsninger og løsningsforslag til alle opgaver.

Hæftepris:
kr. 525,-
 


Grammatik-krydsord - grammatik-vitaminer til 3.-4. klasse
Grammatikopgaverne giver mulighed for fortløbende vedligeholdelse og opdatering af elevernes grammatiske færdigheder i 3.-4. klasse. Gør eleverne fortrolige med de gængse grammatiske termer og begreber, og de opnår sikkerhed i at arbejde med fx ordklasser, bøjningsformer og grundlæggende syntaktiske betragtninger og bliver kort sagt fortrolig med den grammatiske terminologi. Med andre ord: En ny, anderledes og sjov måde at repetere grammatikken på.

Indhold:
Spiralhæfte ca. 60 sider: Opgavesider, kort og overskueligt grammatikleksikon (kan give eleverne et ekstra skub, når der arbejdes på egen hånd), alfabetisk liste over grammatiske betegnelser med dansk-latin og latin-dansk oversigt, elev- og klasseoversigtsark til lærerens noter samt rettevejledning med løsninger og løsningsforslag til alle opgaver.

Hæftepris:
kr. 525,-
 


 
Grammatik-krydsord - grammatik-vitaminer til 4.-5. klasse

Grammatikopgaverne giver mulighed for fortløbende vedligeholdelse og opdatering af elevernes grammatiske færdigheder i 4.-5. klasse. Gør eleverne fortrolige med de gængse grammatiske termer og begreber, og de opnår sikkerhed i at arbejde med fx ordklasser, bøjningsformer og grundlæggende syntaktiske betragtninger og bliver kort sagt fortrolig med den grammatiske terminologi. Med andre ord: En ny, anderledes og sjov måde at repetere grammatikken på.

Indhold:
Spiralhæfte ca. 75 sider: Opgavesider, kort og overskueligt grammatikleksikon (kan give eleverne et ekstra skub, når der arbejdes på egen hånd), alfabetisk liste over grammatiske betegnelser med dansk-latin og latin-dansk oversigt, elev- og klasseoversigtsark til lærerens noter samt rettevejledning med løsninger og løsningsforslag til alle opgaver.

Anmelderen i Folkeskolen skrev:
Jeg kan godt lide materialets vinkel, at beherskelse af grammatik kræver forståelse og træning. Der er illustreret med nogle enkelte stregtegninger i en humoristisk stil, men der er ikke strøet sukker på den kendsgerning, at her arbejdes med et vigtigt stof, som skal trænes og læres. … Desuden tiltaler det mig, at man bygger på, at nogle elever behøver en del træning, mens andre ret hurtigt forstår, hvordan reglerne er for at udtrykke sig på et korrekt dansk.

Læs hele anmeldelsen her

Hæftepris:
kr. 525,-
 


 
Grammatik-krydsord - grammatik-vitaminer til 5.-6. klasse

Grammatik-krydsord er fællestitlen for en helt ny serie supplerende grammatikmaterialer udover det sædvanlige! Materialet fokuserer på den grundlæggende grammatik i folkeskolens undervisning og fremstår som grammatiktræning på en ny og anderledes faglig måde, der sætter skub i elevernes selvstændige arbejde med grammatik.

Undervisningsmaterialets grammatikopgaver giver mulighed for fortløbende vedligeholdelse og opdatering af elevernes grammatiske færdigheder. Eleverne bliver fortrolige med de gængse grammatiske termer og begreber og opnår sikkerhed i at arbejde med fx ordklasser, bøjningsformer og grundlæggende syntaktiske betragtninger og bliver fortrolig med den grammatiske terminologi. Kort sagt en ny og anderledes måde at repetere grammatik på.

Serien er udarbejdet som spiralkopihæfter til fri kopiering og dækker klassetrinnene parvis fra 3.-9. klasse og udgives løbende i 2017-2018.

Første kopihæfte i serien ”Grammatik-krydsordgrammatik-vitaminer til 5.-6. klasse” udkom medio september 2017.

Anmelderen i Folkeskolen skrev:
Jeg kan godt lide materialets vinkel, at beherskelse af grammatik kræver forståelse og træning. Der er illustreret med nogle enkelte stregtegninger i en humoristisk stil, men der er ikke strøet sukker på den kendsgerning, at her arbejdes med et vigtigt stof, som skal trænes og læres. … Desuden tiltaler det mig, at man bygger på, at nogle elever behøver en del træning, mens andre ret hurtigt forstår, hvordan reglerne er for at udtrykke sig på et korrekt dansk.

Læs hele anmeldelsen her

Hæftepris:
kr. 525,-

 

Grammatik-krydsord - grammatik-vitaminer 5.-6. klasse
Serien omfatter:

"Grammatik-krydsord" for 3.-4. klasse.
"Grammatik-krydsord" for 4.-5. klasse.
"Grammatik-krydsord" for 5.-6. klasse.
"Grammatik-krydsord" for 7.-9. klasse - Netop udkommet!
   
nye udgivelser
Træningsopgaver til diktatarbejdets grammatikdel 7. og 8. klasse
Mange brugere af vores diktatserie "De nye diktater ..." for 7.-9. klasse har efterspurgt yderligere træningsopgaver til diktaternes grammatikdel – sprog og sprogbrug.

Med hæftet "Træningsopgaver til diktatarbejdets grammatikdel 7. og 8. klasse" har vi derfor efterkommet ønsket om et materiale, der netop sætter fokus på arbejdet med de grammatiske problemstillinger.

Hæftet indeholder 15 opgaveforløb. Hvert opgaveforløb består af:
  • 3 opgavesider med 5-7 grammatiske opgaver
     
  • 1 rette- og evalueringsark, der følger op på og afrunder arbejdet med de grammatiske opgaver – og som lægger op til differentieret efterbehandling af arbejdet.

Selvom materialet er tilrettelagt som et supplerende opgavemateriale til serien ”De nye diktater" (med fokus på de grammatiske opgaver), kan det umiddelbart anvendes som supplerende materiale til et hvilket som helst andet diktatmateriale i 7.-8. klasse.
 

Træningsopgaver til diktatarbejdets grammatikdel 7. og 8. klasse.

Træningsopgaver til diktatarbejdets grammatikdel 8. og 9. klasse
Mange brugere af vores diktatserie "De nye diktater ..." for 7.-9. klasse har efterspurgt yderligere træningsopgaver til diktaternes grammatikdel – sprog og sprogbrug.

Med hæftet "Træningsopgaver til diktatarbejdets grammatikdel 8. og 9. klasse" har vi derfor efterkommet ønsket om et materiale, der netop sætter fokus på arbejdet med de grammatiske problemstillinger.

Hæftet indeholder 15 opgaveforløb. Hvert opgaveforløb består af:
  • 3 opgavesider med 5-7 grammatiske opgaver
     
  • 1 rette- og evalueringsark, der følger op på og afrunder arbejdet med de grammatiske opgaver – og som lægger op til differentieret efterbehandling af arbejdet.

Selvom materialet er tilrettelagt som et supplerende opgavemateriale til serien ”De nye diktater" (med fokus på de grammatiske opgaver), kan det umiddelbart anvendes som supplerende materiale til et hvilket som helst andet diktatmateriale i 8.-9. klasse.
 

Træningsopgaver til diktatarbejdets grammatikdel 8. og 9. klasse.
 
forlagets læsetræningsserie
Læsetræningssæt 6. klasse
Indeholder 106 sider i fire farver fordelt på 10 læsetræningssæt med 50 forskellige tekstoplæg og tekster, der repræsenterer mange forskellige medier og tekstgenrer, bl.a.: hjemmesiden, brochuren, folderen, pjecen, magasinartiklen, klummen, avisartiklen, programmet, fortællingen, informationsoversigten, interviewet, erindringen, børnesiden, netartiklen, essayet, folkeeventyret, novellen, den faglige tekst, rejsebrevet, anmeldelsen …

Er en del af forlagets læsetræningsserie fra 6.-9. klasse. Til hvert klassetrin er der udarbejdet læseteksthæfte og svarkopihæfte med opgaver. Læs også om de øvrige hæfter i læsetræningsserien her på hjemmesiden.

Læsetræningssæt 6. klasse
 
også til danskundervisningen...
Norsk og svensk i danskundervisningen 5.-6. klasse (spiralkopihæfte)
Et nutidigt og nyudviklet undervisningsmateriale, der går nye veje i arbejdet med norsk og svensk. Er et tematisk opgavebaseret materiale, der understøtter og inspirerer arbejdet med at inddrage de nordiske sprog i undervisningen. Materialet knytter direkte an til dagligdagen i vore to nabolande og giver samtidig indblik i svenske og norske sprogforhold – uden at eleverne dog direkte skal lære at tale og skrive henholdsvis svensk og norsk!

Hovedvægten er lagt på forståelse af skrevet norsk og svensk sprog. Arbejdet med det talte sprog inddrages med afsæt i de enkelte opgaver via bl.a. ”lydnetordbøger” på internettet med mulighed for oplæsning af norske/svenske ord og tekster samt opgaveinstruktionerne på opgavesiderne.

Materialet indeholder 60 opgavesider med øvelser og faktastof i norsk og svensk– opdelt i hvert sit afsnit. Opgaverne er overvejende tematisk opbygget, og de forholdsvis korte tekster omhandler dels ”kulturelle fakta” om landene i dag naturligvis målrettet elever i 5.-6. klasse , dels sproglige forhold med opgaver om elementære sprogregler og sprogforskelle.

En fyldig lærervejledning rummer side-til-side-kommentarer, ordlister, opgaveløsninger, baggrundsmateriale og faktastof, der perspektiverer opgavesiderne. Lærervejledningens henvisninger til nordiske hjemmesider giver rige muligheder for tilrettelæggelse af undervisningen ud fra individuelle ønsker og interesser og er således let at indtænke i klassens øvrige danskarbejde.

Materialet er udarbejdet i samråd med nordiske sprogkonsulenter.
Praktisk spiral-kopihæfte med kraftig indbinding!
Kr. 675,- ekskl. moms

Anmeldelse af materialet:
Anmelderen i Folkeskolen skrev: ”Med kopihæftet fås en relevant og dejlig fornyende tilgang til arbejdet med de nordiske sprog …”
Læs hele anmeldelsen her

 

Norsk og svensk i danskundervisningen - 5.-6. klasse
 
 
KONTAKT
Forlag Graff

Nygårdsvej 26C
4573 Højby Sj.

Tlf.: 41 62 45 73

 

Mail: kontakt@forlaggraff.dk